I dag skriver vi om statliga kasinons vara eller inte vara. I dagsläget existerar fyra stycken sådana, samtidigt som en del yrkar på att fler borde byggas. Vad är för- och nackdelarna?

 

Casino Cosmopol SundsvallKasinon på nätet finns det gott om, och många tycker det är väldigt roligt och avkopplande att spela några rundor då och då, kanske på www.casinoonline.re/se/ som man även kan besöka på facebook. Kasinon IRL är det dock mindre av, eftersom dessa är starkt reglerade samt endast tillåtna att drivas i statlig regi.

Något som har varit livligt debatterat kommunfullmäktige i Umeå är huruvida ett statligt kasino ska öppna i staden. Det var en motion från moderaternas sida som dock inte vann direkt gehör utan röstades ner ganska snabbt och det med bred marginal. Den största anledningen till att en del ville verka för att ett kasino uppfördes var för att det skulle skapa runt 200-300 nya arbetstillfällen i Umeå. De som var emot yrkade på att det i stället skulle innebära ökat spelmissbruk och ökad brottslighet som bland annat kan vara organiserad. Moderaterna bakom frågan kommer förmodligen ta upp den igen, men kanske under en annan mandatperiod. Om detta kan man läsa om bland annat i en artikel som finns i tidningen Allehanda.

Bred marginal för de som röstade ner

Även i Aftonbladet kan vi läsa om hur det inte blev något kasino i Umeå den här gången, men att det kanske kan bli av i framtiden som det vuxit fram en vilja bland ledande politiker. Umeå kommun kommer alltså inte att ansöka hos regeringen om att få starta ett statligt speltillhåll. Voteringen slutade med 46 – 16, vilket alltså visar på den breda marginalen som nej-sägarna kunde luta sig tillbaka på. Den som var mest emot förslaget tycks vara Anders Ygeman som är socialdemokrat och ordförande i individ- och familjenämnden i kommunen, han meddelade att de över ett statligt kasino prioriterar arbetet mot spelmissbruk, som tros öka med ett större utbud av just spel att spela.